Obťahovanie - Dopravné prostriedky

€0.99


Aktivita obsahuje 16 strán s dopravnými prostriedkami na obťahovanie a u detí podporuje rozvoj grafomotoriky.

Jednotlivé pracovné listy zo zbierky si môžete zakúpiť aj samostatne. Napíšte nám.