BYSTROVINKY - 2. číslo - ŠPORT

€0.89


Predstavujeme Vám druhé číslo BYSTROVINIEK - Časopisu pre malých školákov!

Toto číslo je venované športu. Časopis obsahuje 16 strán, ktoré sú plné rôznych úloh.

Úlohy podporujú rozvoj grafomotoriky, pozornosti, myslenia a pamäti. U detí tiež precvičujú písanie, slovnú zásobu a matematické zručnosti.

Časopis je určený predovšetkým pre malých školákov, ale úlohy zvládnu i šikovní predškoláci.