BYSTROVINKY - 1. číslo - JAR

€0.89


Predstavujeme Vám prvé číslo BYSTROVINIEK - Časopisu pre malých školákov!

Toto číslo je venované ročnému obdobiu, jari. Časopis obsahuje 16 strán, ktoré sú plné rôznych úloh. Úlohy podporujú rozvoj grafomotoriky, pozornosti, myslenia a pamäti. U detí tiež precvičujú písanie, slovnú zásobu a matematické zručnosti. 

Časopis je určený predovšetkým pre malých školákov, ale úlohy zvládnu i šikovní predškoláci.