reklama

Ponúkame Vám príležitosť zviditeľniť svoju spoločnosť, produkty a služby prostredníctvom reklamných služieb
poskytovaných na našej webstránke alebo na našej stránke na Facebooku.

banner

 Banner je najjednoduchšia forma reklamy. Na našej webstránke Vám ponúkame možnosť zobraziť reklamné bannery o Vašej spoločnosti,
a to v rôznych rozmeroch podľa dohody.

reklamný článok

Reklamné články sú obľúbenou formou propagácie. Na našej webstránke publikujeme reklamný článok na propagáciu Vašich produktov a služieb. 

reklamný status na fb

Využite obľúbenú sociálnu sieť. Na našej facebookovej stránke odprezentujeme Vaše produkty a služby alebo reklamný článok už publikovaný na našej webstránke.