Poznáte všetky druhy motoriky?


Valia sa na vás z každej strany pojmy ako hrubá a jemná motorika, či grafomotorika a vizuomotorika? Čo vlastne znamenajú? Prečo sú dôležité vo vývine dieťaťa? V nasledujúcom článku vám pomôžeme zorientovať sa.

 

Hrubá motorika

Ako prvú si dieťa rozvíja hrubú motoriku. Učí sa ovládať svoje pohyby, svoj postoj a postupne sa učí udržiavať rovnováhu. Toto obdobie sprevádza mnoho pádov, ale postupom času sa dieťa naučí loziť, sedieť, chodiť, behať a hravo striedať pohyby.

 

Jemná motorika

Po hrubej motorike sa na rad dostáva jemná motorika. Deti sú prirodzene zvedavé, chcú spoznávať nové veci, svet okolo, všetko chcú chytiť a vyskúšať. Aby mohli s predmetmi správne manipulovať, musia sa naučiť ovládať všetky svoje prsty a zápästie. Navyše, veľmi dôležitou súčasťou rozvoja jemnej motoriky je schopnosť zvládať koordináciu oboch rúk. Napokon sa dieťa naučí krčiť, skladať, strihať, ohýbať predmety a rôzne s nimi manipulovať. Jemná motorika sa rozvíja takmer pri všetkých činnostiach.

 

Grafomotorika a vizuomotorika

Pod grafomotorikou rozumieme pohyby ruky pri písaní a kreslení. Úroveň grafomotoriky je jedným z najdôležitejších kritérií pri prijatí dieťaťa do školy. V našom online obchode nájdete množstvo pracovných listov a aktivít pre deti, ktoré rozvíjajú grafomotoriku.
V súvislosti s grafomotorikou musíme uviesť aj vizuomotoriku, ktorou nazývame koordináciu pohybu ruky a oka. Dobre rozvinutá grafomotorika a vizuomotorika sú predpokladmi pre úspešné písanie.


Veríme, že ste sa vďaka článku hravo zorientovali v téme. Ako rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku sa dozviete v budúcom článku.

 

Autor: Mgr. Denisa Chorváthová, psychologička a zakladateľka portálu bystredeticky.com